Vì sao nên phóng sinh?

Tìm hiểu về vì sao nên phóng sinh và phóng sinh sẽ giúp chúng ta những gì qua bài viết dưới đây

I. HỢP LÒNG TRỜI, THUẬN TÁNH PHẬT

Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng: Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng. Chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật

II. VUI HƯỞNG AN LÀNH, QUANH NĂM ĐỀU ĐƯỢC AN ỔN

kinh Phật diệt độ hậu quan liệm táng tống có dạy rằng: “Nên xem thân mạng muôn loài chúng sinh như thân mạng của chính mình. Mở rộng lòng từ bi, dùng thân mình mà giúp an ổn cho muôn loài, tức là mở con đường hạnh phúc cho chúng sinh

III. TÁI SINH VỀ CÕI TRỜI, HƯỞNG PHƯỚC VÔ CÙNG

Phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sinh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật.

IV. GIẢI TRỪ OÁN HẬN, KHÔNG LO BUỒN, SẦU NÃO

Muôn loài chúng sinh cùng với ta trong luân hồi quá khứ đều đã từng là oan gia cừu địch. Vì thế, ngày nay thực hiện việc phóng sinh là cơ hội có thể hóa giải oán thù, chấm dứt sự oan oan tương báo.

V. SỐNG LÂU, MẠNH KHỎE, ÍT BỆNH TẬT

Muôn loài chúng sinh đều có sự sống, đều biết tránh nơi hung dữ, tìm chỗ an lành; đều biết tham sống sợ chết, đều có vui, buồn, yêu, ghét… Người thực hiện việc phóng sinh thì loài vật đều âm thầm cảm ơn và luôn mong có dịp báo đáp

VI. CHỖ MONG CẦU ĐƯỢC TOẠI NGUYỆN

Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, mảy may không sai chạy. Gieo nhân gì thì gặt quả ấy, đó là chân lý ngàn đời không thay đổi. Phóng sinh tức là cứu sống sinh mạng. Đã gieo nhân lành ắt phải được quả lành

LIÊN HỆ MUA CHIM PHÓNG SINH

LIÊN HỆ MUA CHIM PHÓNG SINH

Bình luận Facebook